T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ISPARTA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Sertifika ve Bandrol İşlemleri

SERTİFİKA BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER

- Banka Dekontu, 
- Vergi Levhası fotokopisi, 
-  Ticaret veya Esnaf Odası Faaliyet belgesi (son altı ay içerisinde alınmış) yada İşyeri açma ve Çalışma Ruhsatı
- İmza Sirküleri,  
- T.C. nolu Nüfus cüzdanı fotokopisi,  
- Eski Sertifika, 
- Poşet dosya,

- Sicil Gazatesi

*
Fikir ve Sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshalarını kiraya veren yerler için, kiralama haklarının devralındığını gösterir belgeyi ve taahhütnameyi (Taahhütname www.ispartakulturturizm.gov.tr  Formlar adresinden temin edilebilir) ibraz etmeleri gerekmektedir

www.telifhaklari.gov.tr  adresinden (Sertifika Vatandaş Başvuru) üye değilseniz üye olarak sertifika talebinde bulunulduğuna dair belge,

FAALİYET ALAN/ KONULARI

SERTİFİKA ÜCRETLERİ

Satış

110.00.-TL

Kiralama

110.00.- TL

İthalat

110.00.-TL

Sinema Salonu

110.00.-TL

Dolum Tesisi

200.00.-TL

Dağıtım

110.00.-TL

Matbaa

200.00.-TL

Yayınevi

110.00.-TL


 

Sertifika Ücretinin Yatırılacağı Banka Hesap No: İl ve İlçelerde, Ziraat Bankası Şubelerinden veya İlde Muhasebe Müdürlükleri ile İlçelerde ki Mal Müdürlükleri veznelerine Kültür ve Turizm Bakanlığı –Merkez Saymanlık Müdürlüğü- T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesindeki TR 3700 0010 0100 0003 5012 1007 Numaralı hesaba yatırabilirler
    
Devlet Muhasebesi Genel Yönetmeliği Hükümlerine göre Kamu adına ödenen ücretlerde Havale ücreti ödenmeyeceği27.06.2005 tarih ve 89575 sayılı Bakanlık yazısı ile bildirilmiştir.
Adres, değişikliği halinde mevcut sertifikalar on gün içinde iade edilir ve yeniden sertifika geçerlilik süresi göz önüne alınarak kalan süre için yeniden sertifika düzenlenir. Bu işlem için ayrıca ücret alınmaz.  Sertifikalar nama düzenlenir ve devredilemez
-
Sertifika yenilemede Eski Sertifika numarası aynen yazılacaktır.
-
Kayıp ve Zayi olması halinde belge sahipleri sertifikanın alındığı il müdürlüğüne başvururlar. Yenileme başvurusunda önceden alınan belgelere ek olarak ülke çapında yayınlanan günlük bir gazeteye verilen kayıp veya zayi ilanı ibraz edilir. Kalan süre için sertifika tanzim edilir ve bu işlem için ücret alınmaz.
-
Doğrudan satış için Sertifika alınması durumunda sertifika ücreti olarak 110.00.-TL. Alınacaktır.
- Birden fazla faaliyet alanı ve/veya faaliyet konusu olan yerlere yeni Sertifika verilirken veya geçerlilik süresinin dolması ile faaliyet alanlarının değişmesinden dolayı, Sertifika yenilenirken verilecek Sertifika için bulunduğu faaliyet alanı içinde yer alan enyüksek ücret ödenecektir. Örneğin (Satış, Yayınevi, Matbaa 200,00.-TL.)

ik Ağ:  www.ispartakulturturizm.gov.tradresinden formu temin edebilirsiniz

serifikabasvuruformu için tıklayınız...


Taahhüthaneme için tıklayınız...

  • sertifika ücretleri


BANDROL ALINABİLMESİ İÇİN :

    14 Tennuz 2012 tarihi itibariyle ülke genelinde geçerli olmak üzere süreli olmayan yayınlara ilişkin bandrol satışları "Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonunun İstanbul ve Ankara Şubeleri" tarafından gerçekleştirilecektir.
    TEHAKSİS aracılığıyla internet üzerinden başvuru işlemini gerçekleştirmelerini takiben bandrol başvurusuna ilişkin bilgi ve belge leri posta yoluyla veya şahsen YAYFED İstanbul veya Ankara şubelerine iletmeleri gerekmektedir.